Shop More Submit  Join Login

Comments


:iconmargot1942:
Margot1942 Featured By Owner Sep 23, 2013
I have made some tweaks from . You find it here margot1942.deviantart.com/gall… :D
Reply
:iconcoffeetoffeesquirrel:
CoffeeToffeeSquirrel Featured By Owner Oct 5, 2013   General Artist
cool, I'm rushing off to see:aww:
Reply
:iconcr2o3:
Cr2O3 Featured By Owner Jun 5, 2013
you do really great and really unexpected stuph
gotta look away now
before the goodness is eating my eyes up
then i cant look at anything else anymore!!
Reply
:iconcoffeetoffeesquirrel:
CoffeeToffeeSquirrel Featured By Owner Aug 11, 2013   General Artist
:aww: thank you!!!
Reply
:iconreznae:
Reznae Featured By Owner Apr 3, 2013  Hobbyist Digital Artist
I saw your newest deviation and I really liked it, so I checked out your gallery and wow!
This is really cool! You got yourself a new watcher! C:

Aaand it seems I randomly found a fellow Norwegian n.n
Reply
:iconcoffeetoffeesquirrel:
CoffeeToffeeSquirrel Featured By Owner Apr 3, 2013   General Artist
Ooh, en annen norsking!!! Kjekt!! Får stalke deg tilbake da;) Og ja, jeg liker MLP også;) Glad du liker sakene mine!!
Reply
:iconreznae:
Reznae Featured By Owner Apr 3, 2013  Hobbyist Digital Artist
Hihi, yay takk! ouo
Oh, awesome! Nesten alle jeg treffer på liker det, haha :D

Yeah, utrolig stilige saker ouo
Kan jeg spørre hvordan du lager sånt? o:
Reply
:iconcoffeetoffeesquirrel:
CoffeeToffeeSquirrel Featured By Owner Apr 3, 2013   General Artist
Jeg bruker Ultra Fractal. Det er basert på fraktaler, geometriske mønstre som gjentar seg inn i det uendelige. Så det jeg gjør er å manipulere ulike matematiske formler for å få de resultatene jeg ønsker. [link] Glad du liker dem:)
Reply
:iconreznae:
Reznae Featured By Owner Apr 3, 2013  Hobbyist Digital Artist
Wow, stilig o3o
Takk for linken. Det må jeg prøve ut C:
Reply
:iconcoffeetoffeesquirrel:
CoffeeToffeeSquirrel Featured By Owner Apr 3, 2013   General Artist
De har en gratis prøveversjon! Så det er bare å laste ned og leke litt:D
Reply
Add a Comment: